Persondatapolitik

I forbindelse med din bestilling af vores ydelser i Trampolinpark og Legeland Viborg skal vi hermed oplyse dig om, at vi har registreret en eller flere af følgende oplysninger om dig:

Navn,adresse,telefonnummer,mobiltelefonnummer,mailtilkontaktperson,fakturamail, og evt. CVRnummer.

Dine oplysninger opbevares hos vores udbyder Flexybox, i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning og de nationale databeskyttelsesregler.

Oplysningerne opbevares med det formål, at vi senere kan tage kontakt til dig med spørgsmål i forbindelse med din reservation, og evt. med henblik på via mail, at kontakte dig om fremtidige tilbud og arrangementer.

Vi henvender os via mail eller telefon.

Dukantilenhver tidfrabededig,atmodtagehenvendelser vedrørendekøbafyderligereydelserved,atkontakte Legeland Viborg på mail kl@legelandviborg.dk

Legeland Viborg vil opbevare dine oplysninger, indtil du frabeder dig yderligere henvendelser fra os.

Vivildogsomminimumopbevaredineoplysningeri etåreftergennemførelsenafdit købmedhenblikpådokumentation,samtdeoplysninger,somernødvendigeforatoverholde bogføringsloveni5år.

Ihenholdtildatabeskyttelsesforordningenkapitel3hardurettilatanmodeomindsigtideoplysninger, som vi opbevarer om dig. Du har også ret til at få berigtiget oplysninger om dig hvis disse skulle vise sig at være ukorrekte. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du ønsker yderlig oplysning om behandlingen af dine personoplysninger samt rettigheder i databeskyttelsesforordningen.

De bedste hilsner Kenneth Loven

Direktør

​Legeland Viborg

Gyldenrisvej 9, 8800 Viborg

Få rutevejledning

​​CVR: 33372698​​

Kontakt os

Telefon: 86 61 53 04

​Mobil: 26 18 04 23

​E-Mail: info@Legelandviborg.dk